O společnosti

O společnosti

Společnost Rockfoil Artwork Co., Ltd. byla založena akcionáři jako uzavřená obchodní podílová firma s neveřejně obchodovatelnými podíly. Akcionáři jsou formálně zastupováni ve svých podílech smluvní právnickou osobou ( Co., Ltd. ), která je 100% vlastníkem společnosti Rockfoil Artwork Co., Ltd. a je zastoupená delegovaným statutářem - jednatelem společnosti ( ředitelem Co., Ltd. ). Podíly společnosti mohou jednotliví podílníci nabídnout k prodeji a prodat novým akcionářům kdykoliv na základě souhlasu podílníků většiny držených podílů. 

V r. 2014 byla založena pobočka v ČR ( odštěpný závod ) pro rozvoj obchodních aktivit v oblasti střední Evropy, především ČR a SR.

Rockfoil Artwork Co., Ltd. lze považovat za externí nezávislou obchodní a vývojářskou divizi nebo oddělení, kde probíhá navrhování a řešení SCS konstrukcí a speciálních staveb a výrobků z lehkých ocelových profilů menšího rozsahu s následnou výrobou prototypů. 

Statutárním orgánem odštěpného závodu ( pobočky v ČR ) je pověřený vedoucí odštěpného závodu ( dle Občanského zákoníku platného od 1.1.2013 ), který provádí za pobočku veškeré právní akty.

Rockfoil Artwork Co., Ltd. o.z. je zastupitelstvím společnosti Stalart sp. z.o.o. pro ČR a SR a podílí se na vývoji využitelnosti lehkých ocelových konstrukcí typu SCS a šíření informací o využitelnosti tohoto systému v individuální výstavbě na trzích Evropy, převážně v ČR a SR. Zároveň zajišťuje veškerou komunikaci a kontakty s potenciální klientelou ( s investory, architekty, projektanty a stavebními firmami ) a připravuje vstupy pro projektanta ( přípravu podkladů pro projekt a rozpočet ). 

Konstrukční systém SCS nabízíme s montáží pro etapovou výstavbu domů a pro dokončení RD a dalších menších staveb svépomocí.

Toto řešení obsahuje : vypracování studie stavby, projekt, výrobu SCS konstrukcí, montáž konstrukce na místě stavby. Ostatní práce lze vykonat svépomocí, anebo pronájmem pracovní síly. Dále nabízíme kompletaci segmentů pro plovoucí domy, visuté stavby na pilotech do záplavových oblastí, segmentové stavby chat, školek, vejminky, turistické a reklamní objekty s futuristickými tvary, atd...

Rok 2019 je dvanáctým rokem firmy Stalart sp. z.o.o. s nabídkou konstrukcí Stalart SCS v Evropě! MINIDOMKY - nízkometrážní nízkonákladové minidomky ve stylu STUDIO.

I domek je výrobek a současné moderní technologie a materiály umožňují nabídnout mnoho nestandardních ale výhodných, rychlých a přesných ekonomicky výhodných řešení jeho výstavby i provozu. Naše nabídka spojuje současnost s budoucností!

 

 

 

 

 

Stalart SCS
Stánky
Kontakt

PROVOZOVNA PRO KONZULTACE :

ROCKFOIL CENTRUM

HÁLKOVA 37, OLOMOUC

 

ADMIN pobočka pro ČR a SR :

ROCKFOIL ARTWORK Co., Ltd., o.z.

Polívkova ul. 504/18,

Nová Ulice, 77900 Olomouc

Česká republika

 

www.prefadomy.cz

rockfoil@seznam.cz

+420 732 221 068